ગામડા ની મોજ-Jigli Khajur New Comedy Video-ગામડું v/s શહેર-gujarati comedy-Ram Audio

#Episode-7
#Vandho
New Latest gujarati Comedy Web Series
#Gamdani Moj-ગામડા ની મોજ
Starring:Nitin Jani(Khajur),Tarun Jani,Dhrumil Posiya,Ankit Patel,Riddhi Patel,Bhavin variya,Savan Chaudhry

Audio Background :DJ Docs

Written & Directed by:Nitin Jani

Produced by:Sanjay Patel

Music Label:Shri Ram Audio & Telefilms
Online Download:www.rajaramdigital.com

For More Entertainment Like us On Facebook:-
www.facebook.com/RajaramDigital

For More Entertainment Like us On Twitter:-

Circle us On Google+:-
plus.google.com/u/0/+gujaratidevotionaltv

For More Entertainment Follow On :)-
www.dailymotion.com/ShreeRamAudio

Youtube Channel Subcribe On:-
www.youtube.com/user/gujaratidevotionaltv?sub_confirmation=1