కేరళ వరదల నుండి పసి పాపని కాపాడిన రియల్ హీరో | Man saves child from Kerala Floods| kerala updates

Watch ప్రాణాలకు తెగించి వరదల నుండి పసి పాపని కాపాడిన రియల్ హీరో | Man saves child from Kerala Floods

#sumantv : goo.gl/TGweMx , ఆరోగ్య చిట్కాలు , మదుమేహం నివారణ, తక్కువ టైం లో అదిక బరువును తగ్గించుకోవడం , అందమైన చర్మ సొందర్యం కోసం, మరికొన్ని ఆరోగ్య చిట్కాలు(Health Tips) కోసం చుడండి #SUMANTV , మీకు ఈ చిట్కాలు నచ్చితే #LIKE , చేయండి , మీ #COMMENTS ను తెలపండి , ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు పొందుటకు మా #YOUTUBE ఛానల్ #SUBSCRIBE చేసుకోండి ,
And Also Follow Us On :
Facebook : goo.gl/JKqCiD
Twitter : goo.gl/9c5KhQ
Website: www.sumantv.com
Google +: goo.gl/D8Q4hk
Playlist: goo.gl/NEAZ9l
Community: goo.gl/dLQRE0