کوچ سرخ – با آریانا سعید – قسمت اول / Kawche Sorkh – With Aryana Sayeed – Ep. 01

کوچ سرخ – قسمت اول با آریانا سعید ملکه دلها
Kawche Sorkh – First Episode with Aryana Sayeed

محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های
تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید
| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | www.tolo.tv
تلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدhttp://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency
تلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است. برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
———————————————————————————
| Official YouTube Channel | www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | www.tolo.tv
Watch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari