வங்கி மேலாளரை அடித்து உதைத்த பெண் – கடன் கேட்டு வந்த பெண்ணிடம் அவதூறு பேச்சு #sexualharassment

வங்கி மேலாளரை அடித்து உதைத்த பெண் – கடன் கேட்டு வந்த பெண்ணிடம் அவதூறு பேச்சு

#Womanthrashes #sexualharassment #workplace #manager #Karnataka #davanagere #allegedly #misbehaving

Connect with Sathiyam TV online: sathiyam.tv
Facebook: www.fb.com/SathiyamNEWS
Twitter: twitter.com/SathiyamNEWS
Website: www.sathiyam.tv
Google+: google.com/+SathiyamTV